Hallinto

Seuran kokouskäytännöt
Seuran toimintavuosi alkaa tammikuussa pidettävällä vuosikokouksella, joka on yleinen kokous. Vuosikokouksessa valitaan seuralle puheenjohtaja ja johtokunta, tilintarkastajat sekä eri jaostot ja uudet jäsenet. Kokouksessa käsitellään ja päätetään johtokunnan valmistelemat edellisen vuoden tilit ja toimintakertomus, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Yleisessä kokouksessa päätetään myös esimerkiksi seuran liittymis- ja jäsenmaksuista.

Toinen seuran yleinen kokous on ns. kesäkokous, joka pidetään kesä - syyskuussa. Tässä kokouksessa päätetään syksyn metsästykseen liittyvistä käytännön asioista.

Seura voi kokoontua myös ylimääräiseen yleiseen kokoukseen tarvittaessa.

Johtokunta ja sen tehtävät
Seuran toimintaa johtaa yleisen kokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 5-6 kertaa vuodessa. Johtokunta johtaa ja valvoo seuran toimintaa ja varojenkäyttöä, valmistelee yleiselle kokoukselle päätettävät asiat, huolehtii seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja toimii muutoinkin seuran edunvalvojana.

Jaostot ja niiden tehtävät

Seurassa tällä hetkellä seuraavat kuusi eri jaostoa:

Maanvuokrausjaosto, joka vastaa metsästysalueiden vuokraamisesta.
Riistanhoitojaosto, joka vastaa käytännön riistanhoitotöiden järjestämisestä.
Ammuntajaosto, joka vastaa ampumaharjoittelusta.
Talous- ja huvijaosto, joka vastaa varainhankinnasta sekä erilaisista juhla- ja muista tapahtumista.
Hirvijaosto, joka valmistelee ja suunnittelee seuran alueella tapahtuvan hirvenmetsästyksen.
Kiinteistöjaosto, joka hoitaa Erä-Iitin toimintaa.

Sarvan Erä ry:n toiminta-alue
Sarvan Erä ry:n toiminta-alueen pinta-ala on noin 5000 hehtaaria Hauhanpohja-Tammijärvi-Lempää alueella. Naapuriseurojen kanssa on pyritty sopimaan metsästysalueista, jotta alueet olisivat yhtenäiset ja soveltuisivat hyvin metsästykseen.

Seuran toiminta-alue