Seuran historia

Sarvan Erä ry on perustettu vuonna 1973, ja jäseniä seuralla on tällä hetkellä noin 70. Noin puolet jäsenistä asuu Luhangan kunnan alueella.

Seuran perustaminen

Taustaa

Sodan jälkeisena aikana aina 60-luvulle asti oli pienriistan metsästys monien mielestä sellaista yhteistä nautintoa. Oravia metsästettiin täysin vapaamuotoisesti ja ajometsästykseen lupa kysyttiin jos kysyttiin. Hirvikanta oli 60-luvun loppupuolella erittäin vähäinen ja alueen kaatoluvat olemattomia. Vuonna 1969 Keski-Suomen läänin ja muutamien muidenkin läänien alueella hirvi olikin rauhoitettu. Keväällä 1970 tuli tietoon, että Luhankaan myönnettäisiin hirvenkaatolupia. Hauhanpohjan isäntiä oli Kärmelahden kalastuskunnan kokouksessa ja siellä he sopivat, että alueet vuokrataan vain sellaiselle, joka järjestää peijaiset metsästysalueen vuokraajille.

Alueella ei ollut voimassaolevia metsästyssopimuksia. Kun peijaisten järjestämiseen ei halukkuutta ollut, silloinen Kärmelahden isäntä Martti Tissola alkoi kerätä porukkaa hirviseurueen perustamiseksi. Alueiden vuokraaminen aloitettiin Koivurannan Antti J.Niemisen nimiin. Vuokraus onnistuikin hyvin, eikä missään tullut esiin, että vanha vuokrasopimus olisi ollut voimassa.

Yhtenäinen metsästysalue saatiin muodostettua nykyisen toiminta-alueen pohjoisosaan. Syksyn 1970 jahtiin Luhankaan myönnettiin kaksi uroshirven kaatolupaa. Toinen kaatolupa tuli Antti J. Niemisen nimissä olevalle seurueelle, johon kuuluivat: Antti J. Nieminen, Martti Tissola, Oskari Pietilä, Esa Pietilä, Paavo A. Lahtinen, Tapio Lahtinen, Väinö Koskenniemi ja Erkki Halttunen.

Luhangan alueen ainoan kaadon saimme aikaiseksi ns. Lepolan kannaksella metsästysajan viimeistä edellisenä päivänä. Ampujana oli Antti J. Nieminen. Porukan apuna toimi silloin Tauno Jaakkola koirineen.

Syksyn jahtiin osallistui apuna paljon ei-metsästäjiksi lukeutuvia alueen asukkaita peijaisten aikaansaamisen toivossa. Ikimuistoisen peijaiset pidettiinkin Tammisuojassa lähes 250 vieraan kera. Seuraavana vuonna 1971 alueemme yhtenäistyi Lempääseen päin. Matti Järvinen liittyi mukaan jahti porukkaan. Kaatolupamääräksi tuli kaksi aikuista hirveä.

Perustajajäsenet

Koska metsästysalueiden vuokraus oli aloitettu, tuli paineita perustaa alueelle kaiken kattava metsästysseura, joka mahdollistaisi metsästyksen, riistanhoidon, valvonnan sekä muun seuratoiminnan. Antti J. Nieminen toimi kokouksen kokoonkutsujana ja maaliskuun 16. päivänä vuonna 1973 kokoontui silloiseen myllykahvioon metsästyksestä kiinnostuneita henkilöitä perustamaan metsästysseuraa, joka kattaisi kaiken metsästyksen ja siihen liittyvät velvollisuudet. Paikalla olivat:

Antti J. NieminenVeikko HamuPaavo LaitinenNiilo AhonenErkki HalttunenMartti TissolaMatti JärvinenMatti VolantoArmas SorvaliKeijo NieminenSeppo MäkinenOskari PietiläKyösti KuismaPaavo A. LahtinenPentti Norola jaTapio Lahtinen

Keski-Suomen läänin riistapäällikkö Heikki-Paavali Salonen johti puhetta ja Tapio Lahtinen hoiti sihteerin tehtävät. Kaikki olivat seuran perustamisen kannalla. Metsästysseura perustettiin 16.3.1973 ja sen nimeksi tuli Sarvan Erä ry.

Samalla hyväksyttiin seuran säännöt ja päätettiin toiminta-alueeksi pohjoisessa Korpilahden kunnan raja, idässä Vuorenkyläntie, etelässä ja lännessä Päijänne ja Varman Jahdin alueen raja. Lisäksi perustettiin kaksi jaostoa: Maanvuokraus- ja hirvijaostot, molemmissa puheenjohtajana Paavo Laitinen.

Seuran 1. johtokuntaan valittiin:

Puheenjohtaja Antti J. Nieminen

Sihteeri Tapio Lahtinen

Jäsenet Oskari Pietilä, varapj. Erkki Halttunen, Veikko Hamu, Armas Sorvali, Martti Tissola